Politica de confidențialitate

 1. ZUTZU NL BV oferă o atenție specială pentru a vă proteja confidențialitatea.
 2. Această politică de confidențialitate reglementează datele personale colectate de la dvs. și modul în care le utilizăm.
 3. Atunci când utilizați serviciile noastre, colectăm și adunăm diverse informații, inclusiv datele dvs. personale. În special, colectăm informații de la:
  1. formulare pe care le completați atât în scris, cât și prin intermediul site-ului nostru: zutzu.com și altele.
  2. conținutul pe care ni l-ați trimis prin e-mail, precum și prin rețele sociale,
  3. prin fișiere cookie (așa-numitele „cookie-uri”).
 4. Controlorul datelor dumneavoastră personale procesate de noi este ZUTZU NL BV (78346150) cu sediul în Olanda, Vluchtoord 37, Uden. Am obținut informațiile de mai sus în primul rând pentru a furniza servicii constând în găsirea persoanelor potrivite pentru un loc de muncă adecvat și invers, în special pentru:
  1. a adapta persoanele potrivite locului de muncă potrivit în cel mai bun mod și vice versa,
  2. a răspunde întrebărilor dumneavoastră,
  3. a vă trimite informații interesante, de exemplu, oferte de locuri de muncă, profiluri de candidați la locul de muncă, buletine informative (newsletters),
  4. a crea și îmbunătățiți conținutul furnizat prin intermediul site-ului nostru web, al rețelelor și sistemelor sociale.
 5. În formularele pe care le completați în scris sau prin intermediul site-ului nostru, precum și conținutul pe care ni l-ați trimis prin e-mail și din rețeaua dumneavoastră socială, ne furnizați datele personale necesare pentru a efectua procesele de recrutare, în special numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date cu caracter personal conținute în documentele de recrutare.
 6. Datele cu caracter personal furnizate de dvs. sunt prelucrate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 7. În cazurile legate de datele dumneavoastră personale, veți contacta responsabilul cu protecția datelor, adresa de e-mail: [email protected]
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale menționate la punctul 5 de mai sus este voluntară, dar necesară pentru furnizarea de servicii care implică găsirea persoanelor potrivite pentru un loc de muncă adecvat și vice versa. Consecința nefurnizării datelor dumneavoastră personale poate fi, în special, eșecul de a lua în considerare cererea dumneavoastră în procesul de recrutare.
 9. Nu vă împărtășim datele personale cu terțe părți, cu excepția cazului în care s-a dat acordul prealabil, sub rezerva alineatelor 10 și 11 de mai jos.
 10. Datele furnizate în formulare pot fi transmise persoanelor vizate care furnizează din punct de vedere tehnic anumite servicii. Aceste persoane prelucrează datele în conformitate cu instrucțiunile noastre și politica de confidențialitate, utilizând toate mijloacele adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor.
 11. Împărtășim datele dumneavoastră personale numai în cazurile în care obligația sau posibilitatea de a le divulga provine din regulamente relevante sau din decizii obligatorii ale autorităților. Împărtășim date cu caracter personal, în special la cererea autorităților publice, pentru a detecta și preveni frauda sau în alt mod impus sau permis de lege.
 12. Datele personale furnizate de dvs. vor fi stocate de către noi până la sfârșitul procesului de recrutare în legătură cu care au fost furnizate datele dvs., sau pentru o perioadă diferită specificată în formulare.
 13. Datele dumneavoastră personale nu vor fi furnizate niciunei țări terțe.
 14. Aveți dreptul de a accesa datele personale, de a le rectifica, de a șterge sau limita prelucrarea sau de a obiecta la prelucrarea acestora.
 15. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în orice moment. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 16. Aveți dreptul să exportați datele dumneavoastră personale stocate pe site-ul web: www.zutzu.com și altele
 17. Este în interesul nostru să aflăm de la dumneavoastră orice obiecții și îndoieli privind prelucrarea datelor cu caracter personal în serviciul nostru. Vom răspunde fără întârzieri nejustificate la toate întrebările. Aveți dreptul să depuneți o plângere în această privință la o autoritate de supraveghere.
 18. Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate prin mijloace automatizate, utilizând metode electronice de recrutare, fără intervenție umană. Consecința unei astfel de prelucrări poate fi respingerea automată a cererii.
 19. Avem grijă de siguranța datelor dumneavoastră personale. Le procesam într-un mod care să asigure siguranța și confidențialitatea corespunzătoare, inclusiv protecția împotriva accesului neautorizat la acestea și la dispozitivele folosite pentru prelucrarea lor, precum și împotriva utilizării neautorizate a acestor date și dispozitive. În cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal, raportăm acest fapt fără întârzieri nejustificate unei autorități de supraveghere.
 20. Pentru a vă exercita drepturile, veți adresa un e-mail către: [email protected] . Vă rugăm să conștientizați că va trebui să vă identificăm mai întâi înainte de exercitarea acestora.
 21. Folosim fișiere cookie (cookie-uri) pe site-ul nostru.
 22. Fișierele cookie (așa-numitele „cookie-uri”) sunt date de computer, în principal fișiere text, care sunt stocate în dispozitive finale ale utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării împreună cu paginile serviciului Web. În mod tipic, modulele cookie conțin numele unui site de la care provin, timpul de stocare pe dispozitivele finale și un număr unic.
 23. ZUTZU NL BV plasează cookie-uri în dispozitivele finale ale utilizatorilor site-urilor web și are acces direct la acestea.
 24. Cookie-urile sunt utilizate în special în următoarele scopuri:
  1. crearea de statistici care să ajute la înțelegerea modului în care utilizatorii site-urilor web utilizează pagini web, ceea ce poate duce la îmbunătățirea structurii și a conținutului acesteia;
  2. determinarea profilului de utilizator pentru afișarea materialelor publicitare.
 25. Site-ul utilizează în principal două tipuri de module cookie de bază: module cookie de sesiune și module cookie persistente. Modulele cookie de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate în dispozitivul final al utilizatorului până la deconectare, părăsirea site-ului sau oprirea software-ului (browser web). Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul final al utilizatorului pentru o perioadă de timp specificată, care este stabilită în parametrii cookie sau până când utilizatorul le șterge.
 26. Software-ul pentru navigarea pe site-uri (un browser) permite de obicei stocarea implicită a cookie-urilor pe dispozitivele utilizatorilor. Utilizatorii site-urilor pot modifica aceste setări. Browserul Web permite ștergerea modulelor cookie. Este posibil, de asemenea, să blocați automat modulele cookie. Detalii despre modul de a face acest lucru pot fi găsite în secțiunea ajutor sau în documentația browserului.
 27. Restricțiile privind utilizarea modulelor cookie pot influența unele dintre funcțiile disponibile pe paginile de internet.
 28. Din când în când, schimbăm această politică de confidențialitate. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că drepturile dumneavoastră în cadrul acestei politici de confidențialitate nu vor fi limitate fără consimțământul explicit al dumneavoastră. Dacă schimbările sunt esențiale, anunțăm acest lucru prin e-mail.