Termeni de utilizare

Acesta este un acord între DVS. sau entitatea pe care o reprezentați (denumită în continuare dvs. sau Client) și SOFTWARE-UL ZUTZU (denumit în continuare ZUTZU) care reglementează utilizarea SOFTWARE-ULUI ZUTZU (denumit în continuare serviciul ZUTZU). Părți ale acestui Acord Prezentul Acord este alcătuit din următorii termeni și condiții (denumiți în continuare termenii generali) și, dacă este cazul, din termenii și condițiile specifice utilizării serviciilor individuale (denumiți în continuare termenii specifici ai serviciului). Termenii generali și termenii specifici sunt menționați în mod colectiv ca termenii. În cazul unui conflict între termenii generali și termenii specifici serviciului, primează termenii specifici serviciului. Acceptarea termenilor Trebuie să aveți vârsta legală pentru a încheia un acord obligatoriu pentru a accepta termenii. Dacă nu sunteți de acord cu termenii generali, nu utilizați niciunul dintre serviciile noastre. Dacă sunteți de acord cu termenii generali și nu sunteți de acord cu termenii specifici pentru servicii, nu utilizați serviciul corespunzător. Puteți accepta termenii bifând căsuța/făcând click pe buton care indică acceptarea termenilor de utilizare a serviciilor. Descrierea Serviciului Oferim o gamă largă de servicii pentru colaborare și administrare online. Puteți utiliza serviciile pentru uzul personal și de afaceri sau pentru scopuri de afaceri interne în organizația pe care o reprezentați. Vă puteți conecta la servicii utilizând orice browser de Internet și echipamentul necesar pentru utilizarea serviciilor. Sunteți responsabili de obținerea accesului la internet și de echipamentul necesar utilizări serviciilor Puteți crea și edita conținut cu contul dvs. de utilizator și, dacă alegeți, puteți publica și partaja acest conținut. Obligațiile utilizatorilor Pentru a vă înregistra/ obține un cont de utilizator va trebui să furnizați informațiilor necesare pentru a accesa sau a utiliza serviciile. Dacă reprezentați o organizație și doriți să utilizați serviciile în interesul companiei, vă recomandăm atât dvs. cât și colegilor dvs. să vă înregistrați pentru conturi de utilizator furnizând informațiile de contact ale companiei. În special, vă recomandăm să utilizați adresa de e-mail profesională. Sunteți de acord să a) furnizați informații reale, exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum se solicită în procesul de înregistrare și b) mențineți și actualizați prompt informațiile furnizate în timpul procesului de înregistrare pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte, depășite sau incomplete sau dacă ZUTZU are motive întemeiate să bănuiască faptul că aceste informații sunt neadevărate, inexacte, depășite sau incomplete, ZUTZU poate să închidă contul dvs. de utilizator și să vă refuze utilizarea curentă sau viitoare a oricăror servicii. Informații personale și Confidențialitate Informațiile personale pe care le furnizați către ZUTZU prin intermediul utilizări Serviciului sunt guvernate de Politica de Confidențialitate ZUTZU. Alegerea dvs. de a utiliza serviciul, indică acceptarea termenilor politicii de confidențialitate ZUTZU. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui de utilizator, a parolei și a altor informații personale. Sunteți responsabil pentru toate activitățile din contul dvs. de utilizator și sunteți de acord să ne informați imediat referitor la orice utilizare neautorizată a contului dvs. de utilizator prin e-mail la [email protected] Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice pierdere sau deteriorare a informațiilor dvs., ca urmare a unui acces neautorizat și/sau a utilizării contului dvs. de utilizator, sau în alt mod. Comunicări din partea ZUTZU Serviciul poate include anumite comunicări din partea ZUTZU, cum ar fi anunțuri de serviciu, mesaje administrative și newsletters. Înțelegeți că aceste comunicări vor fi parte a utilizării serviciilor. Ca parte a politicii noastre de confidențialitate totală, vă oferim și opțiunea de a refuza primirea de newsletters de la noi. Cu toate acestea, nu veți putea renunța la anunțurile de serviciu și mesajele administrative. GDPR compliance with candidates data ZUTZU nu își asumă nicio responsabilitate pentru datele introduse și pentru validarea conformității GDPR, vă revine în schimb dvs. responsabilitatea de a se asigura că nu există încălcări ale GDPR în procesul de introducere a datelor în baza de date. Dacă parametrii de conformitate GDPR sunt activați pentru un anumit utilizator, utilizatorul este responsabil de luarea în considerare a colectării automatizate a datelor prin e-mail și de respectarea în viitor a acestora. Dacă utilizatorul a activat setările GDPR, el permite sistemului de e-mail automat oferit de ZUTZU să trimită e-mailuri automate către candidații care pot aproba formularul GDPR. Restricții de utilizare În plus față de toți ceilalți termeni și condiții din prezentul acord, vă este interzis să: (I) transfera sau pune la dispoziția unei terțe părți serviciile noastre; (II) furniza orice serviciu bazat pe Serviciile noastre fără a primi în prealabil permisiunea noastră în scris; (III) utiliza link-urile către site-uri terțe fără a fi de acord cu termenii și condițiile site-urilor respective;(IV) posta link-uri către site-uri terțe, folosirea siglei, numele companiei etc. fără permisiunea scrisă în prealabil a acestora;(V) utiliza serviciile pentru a spam-a și alte scopuri ilegale. Spam-ul și alte activități ilegale Sunteți de acord să fiți singurul responsabil pentru conținutul transmisiilor dvs. prin intermediul Serviciilor. Sunteți de acord să nu utilizați serviciile în scopuri ilegale sau pentru transmiterea de materiale ilegale, defăimătoare, hărțuire, calomniatoare, invazive vieții private a altora, abuzive, amenințătoare, dăunătoare, vulgare, pornografice, obscene sau condamnabile, ofensatoare religios, promovarea rasismului, care conține viruși sau care încalcă proprietatea intelectuală sau drepturile altei părți. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile pentru transmiterea de corespondență nedorită, spam, mesaje în lanț, ”phishing” sau distribuția în masă nesolicitată a e-mailurilor. Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul dvs. la servicii dacă există motive rezonabile să credem că ați folosit Serviciile pentru orice activitate ilegală sau neautorizată. Politica Conturilor de Utilizator Inactive Ne rezervăm dreptul de a închide conturile de utilizator neplătite care au o perioada de inactivitate continuă mai mare de 120 zile. În cazul unei astfel de închideri, toate datele asociate contului de utilizator vor fi șterse. Vă vom oferi o notificare în prealabil privind o astfel de încheiere și backup-ul datelor dvs. pe e-mail. Politica de ștergere a datelor poate fi pusă în aplicare în ceea ce privește oricare dintre servicii sau toate serviciile oferite. Fiecare serviciu va fi considerat independent și separat în scopul calculării perioadei de inactivitate. Cu alte cuvinte, activitatea într-unul dintre servicii nu este suficientă pentru a menține contul dvs. de utilizator activ într-un alt serviciu. În cazul conturilor cu mai mulți utilizatori, dacă cel puțin unul dintre utilizatori este activ, contul nu va fi considerat inactiv. Drepturi de autor Respectăm dreptul de autor și proprietatea intelectuală asupra informațiilor create sau urcate pe site. Dețineți conținutul creat sau stocat de dvs. Cu excepția cazului în care este permisă în mod specific de către dvs., utilizarea serviciilor nu acordă ZUTZU licența de utilizare, reproducere, adaptare, modificare, publicare sau distribuire a conținutului creat de dvs. sau stocat în contul dvs. pentru scopuri comerciale, de marketing sau orice alte scopuri similare ale ZUTZU. Dar îi acordați lui ZUTZU permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, afișa și expune public conținutul contului dvs. de utilizator în funcție de cerințele de furnizare a Serviciilor. Conținut Generat de Utilizatori Puteți transmite sau publica conținutul creat de dvs. utilizând oricare dintre servicii. Cu toate acestea, veți fi singurul responsabil pentru acest conținut și consecințele transmiterii sau publicării sale. Orice conținut făcut public va fi accesibil publicului prin internet și poate fi preluat și indexat de motoarele de căutare. Sunteți responsabil să vă asigurați că nu faceți accidental public niciun conținut privat. Orice conținut pe care îl puteți primi de la alți utilizatori ai serviciilor vă este furnizat pentru informații și uz personal și sunteți de acord să nu utilizați, copiați, reproduceți, distribuiți, transmiteți, afișați, vindeți, licențiați sau să exploatați în alt mod acest conținut, fără consimțământul expres scris al persoanei care deține drepturile acestui conținut. În cursul utilizării oricărui serviciu, dacă veți întâlni orice conținut cu notificări privind drepturile de autor sau alte caracteristici de protecție a copierii, sunteți de acord să nu eliminați aceste notificări privind drepturile de autor sau să dezactivați funcția de protecție a copierii, după caz. Făcând disponibil orice conținut protejat de drepturile de autor pe oricare dintre Servicii, afirmați că dețineți acordul, autorizația sau permisiunea, după caz, de la orice persoană care poate solicita orice drepturi asupra acestui conținut pentru a fi pus la dispoziție astfel. În plus, prin punerea la dispoziție a oricărui conținut în modul menționat anterior, sunteți de acord în mod expres că ZUTZU va avea dreptul de a bloca accesul la un astfel de conținut sau de a-l elimina, dacă ZUTZU primește plângeri referitoare la orice ilegalitate sau încălcare a drepturilor terților în acest conținut. Utilizând oricare dintre Servicii și transmițând sau publicând orice conținut care utilizează un astfel de serviciu, sunteți de acord în mod expres cu punerea la îndoială asupra legalități sau a încălcării drepturilor terților în acest sens de către agentul desemnat de către ZUTZU în acest scop.Pentru procedura referitoare la reclamațiile de ilegalitate sau încălcare a drepturilor terților în conținutul transmis sau publicat folosind serviciile, adresați-vă [email protected] Dacă doriți să protestați împotriva oricărei blocări sau eliminări de conținut de către ZUTZU, puteți face acest lucru în trimițând e-mail pe adresa [email protected] Fișiere de probă și Aplicații ZUTZU poate furniza fișiere și aplicații de probă în scopul demonstrării posibilității de a utiliza serviciile în mod eficient în scopuri specifice. Informațiile conținute în orice astfel de fișiere și aplicații sunt formate din date aleatorii. ZUTZU nu oferă nicio garanție, nici expresă, nici implicită, în ceea ce privește acuratețea, utilitatea, exhaustivitatea sau fiabilitatea informațiilor sau a fișierelor și aplicațiilor de probă. Renunțare la Garanții Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea serviciilor este pe propria dvs. răspundere. Serviciile sunt furnizate ca atare și așa cum sunt disponibile. Zutzu declină expres toate garanțiile, de orice fel, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate sau potrivire cu un anumit scop. Zutzu nu oferă nicio garanție că serviciile vor funcționa fără întreruperi, prompte, securizate sau fără viruși. Utilizarea oricărui material descărcat sau obținut prin utilizarea serviciilor va fi la discreția și pe riscul dvs. și veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dvs. informatic, a telefonului mobil, dispozitiv wireless rezultate ca urmare a utilizări serviciilor sau descărcări oricărui astfel de material. Niciun sfat sau informație, scrisă ori verbală, obținută de către dvs. de la Zutzu, angajații sau reprezentanții săi nu vor crea nici o garanție, excepție făcând cele precizate în mod expres în termeni. Limitarea Răspunderii Sunteți de acord că Zutzu nu va fi în niciun caz responsabil pentru orice consecință, incidentală, indirectă, specială, punitivă sau de altă natură, sau pentru efecte negative în ceea ce privește profiturile afacerii, întreruperea activității, defectarea computerului, pierderea informațiilor despre afacere, sau alte pierderi care decurg din sau cauzate de utilizarea sau incapacitatea de utilizare a serviciilor, chiar dacă Zutzu va informat cu privire la aceste posibile consecințe. Singura dvs. soluție exclusivă pentru orice litigiu cu Zutzu referitor la oricare dintre servicii este încetarea utilizării serviciilor noastre. În niciun caz ,posibila despăgubire parțială sau totală din partea Zutzu față de dvs. pentru orice serviciu, direct sau indirect, nu va depăși taxele plătite de dvs. pentru acel serviciu. Despăgubire Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați ZUTZU, directorii, angajații, furnizorii și afiliații acestuia din și împotriva oricăror pierderi, daune, amenzi și cheltuieli (inclusiv onorariile și costurile avocatului) care rezultă din sau se relaționează cu posibile daune sau încălcări ale drepturilor unor terțe părți, cu încălcarea oricărei legi, în încălcarea oricăror prevederi a termenilor sau orice altă mențiune referitoare la utilizarea serviciilor de către dvs. , cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este autorizată de către ZUTZU. Arbitraj Orice controversă sau revendicare care rezultă din termenii sau care se referă la termenii utilizați se soluționează prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu normele de arbitraj comercial ale Asociației Americane de Arbitraj. Orice astfel de dispută sau revendicare este arbitrată pe bază individuală și nu este consolidată în niciun arbitraj cu vreo pretenție sau controversă a niciunei terțe părți. Decizia arbitrului este definitivă și irevocabilă. Arbitrajul se desfășoară în California și se poate pronunța asupra sentinței arbitrale în orice instanță competentă în acest sens. În ciuda oricărei dispoziții contrare, ZUTZU poate oricând să solicite dispoziții judecătorești sau alte forme de scutire echitabilă de la orice instanță competentă. Suspendare sau Dezactivare cont Vă putem suspenda contul de utilizator sau bloca temporar accesul la serviciile noastre în eventualitatea sesizării unei activități suspectate ori ilegale, perioade extinse de inactivitate sau a unor solicitări venite din partea forțele de ordine sau altor agenții guvernamentale. Obiecțiile privind suspendarea sau dezactivarea conturilor de utilizator ar trebui să fie adresate [email protected] în termen de treizeci de zile de la notificarea cu privire la suspendare/dezactivare. Este posibil să reziliem un cont de utilizator suspendat sau dezactivat după expirarea celor treizeci de zile. De asemenea vom șterge contul de utilizator la solicitarea dvs. În plus, ne rezervăm dreptul de a dezactiva contul de utilizator sau de a suspenda serviciile oferite în condițiile în care considerăm că ați încălcat Termenii și de a întrerupe accesul dvs. la orice Serviciu Beta în caz de probleme tehnice apărute neașteptat. Ștergerea contului de utilizator va include blocarea accesului la toate Serviciile, ștergerea informațiilor din contul de utilizator, precum adresa de e-mail, parola și ștergerea tuturor datelor și informațiilor din contul de utilizator. Aveți dreptul de a solicita eliminarea/ștergerea completă a datelor din contul dvs. trimițând un e-mail la adresa: [email protected] Încheiere Termene și Condiții Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la secțiunea de termene și condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected]